Som valpköpare till oss får du under hundens första år konternuerlig möjlighet till träningshjälp.
Den första tiden på valpträffarna läggs vikt på kontakt och relation.
När fundamentet är på plats blir träningen mer inriktad på respektive ras specialitet.

Vi hoppas på detta sätt kunna ge våra valpköpare en god start på sin och hundens tid tillsammans.
En god och stabil grund att stå på.